Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2022 27.05.2022 13:00
Přírodovědný výjezd LTZ Běstvina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2022 13.05.2022 15:00
III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín - Úžice
podlimitní Zadáno 13.05.2022 03.06.2022 09:00
II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes potok v obci Líbeznice - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2022 30.05.2022 10:00
Zajištění zahraničních stáží
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 03.06.2022 10:00
Výměna osvětlovacích těles v budově č.p.1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 14:00
Stavební úpravy v č.p.9
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 13:00
Nákup serveru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 07:00
Multilicence SW MAESTRO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení - nákup školních lavic a židlí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zvolská homole - opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2022 23.05.2022 08:00
Výlet - Benátky a Gardaland
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2022 11.05.2022 00:00
výběr dodavatele hygienických prostředků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2022 10.05.2022 10:00
Roboti pro výuku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016