Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroje pro automatickou nepřímou srdeční masáž
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2022 01.08.2022 10:00
Zajištění stravování pro Gymnázium J. S. Machara
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2022 19.08.2022 10:00
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – zabezpečení areálu školy a areálu praktické výuky
nadlimitní Hodnocení 20.07.2022 07.09.2022 10:00
Nákup minisystému a projektoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2022 20.07.2022 13:00
Výroba, dodávka, montáž a instalace výstavních prvků výstavy Český kras a jeho lidé
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2022 04.08.2022 14:00
Rekonstrukce prostorů školy na odborné učebny - fotoateliér
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 04.08.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 02.08.2022 00:00
Výuka žáků k získání řidičského oprávnění skupiny B a C
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2022 29.07.2022 12:00
Kurzy pro pedagogy na téma vedení třídnických hodin se zaměřením na aktivity školské primární prevence
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.07.2022 19.07.2022 09:00
II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes potok v obci Líbeznice II
podlimitní Vyhodnoceno 19.07.2022 04.08.2022 09:00
Oprava stropu v učebně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.07.2022 19.07.2022 07:00
III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 II
podlimitní Hodnocení 18.07.2022 03.08.2022 09:00
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast A1 – Kladensko
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2022 07.10.2022 23:59
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast A3 – Rakovnicko
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2022 07.10.2022 23:59
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast A5 – Mnichovohradištsko
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2022 11.10.2022 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016