Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 13.07.2021 10:00
Expertní podpora infrastruktury informačního systému KÚ na 12 měsíců
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 02.07.2021 10:00
Podpora softwarového řešení pro ukládání a údržbu modelů EA včetně souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 01.07.2021 10:00
Renovace fasády a výměna okapového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 09.07.2021 10:00
Mulčování letiště Milovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2021 22.06.2021 00:00
„Nákup ICT vybavení“ - Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, opakování
nadlimitní Vyhodnoceno 21.06.2021 26.07.2021 10:00
Celková oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 01.07.2021 23:59
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2021 20.09.2021 10:00
Oprava sborovny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 30.06.2021 12:00
II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce
nadlimitní Hodnocení 21.06.2021 21.07.2021 10:00
„ Domov seniorů Benešov – kompaktní trafostanice BPP „
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2021 30.07.2021 16:00
Výmalba prostor DM a SŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2021 18.06.2021 13:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žerka
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 02.07.2021 10:00
Oprava podlahy v tělocvičně
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 30.06.2021 13:00
Tisk letáků k Integraci oblastí Kolínska a Kutnohorska
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 25.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016