Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení dílny odborného výcviku elektro oborů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 15.10.2021 10:00
Nákup IT techniky - 19 ks notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 20.10.2021 14:00
Nákup služebního vozidla
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2021 12.10.2021 11:00
Oprava povrchů chodeb a vstupních hal v Domově Sedlčany
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2021 18.10.2021 12:00
Oprava WC
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 13.10.2021 11:00
„Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál klášter (opakování)“
podlimitní Hodnocení 04.10.2021 22.10.2021 10:00
Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál Zámek (opakování II)
podlimitní Hodnocení 04.10.2021 10.11.2021 10:00
„Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.10.2021 25.10.2021 12:00
II/102 Chotilsko, most ev.č. 102-019
nadlimitní Hodnocení 04.10.2021 26.11.2021 10:00
Dodávka 3 ks průmyslových bubnových sušičů prádla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.10.2021 03.11.2021 10:00
rámcová kupní smlouva na odběr zboží
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2021 02.10.2021 15:00
„Dodávka materiálu, technického zabezpečení a stavebních prací nutných pro vybudování EPS provozní budovy a ubytovacího pavilonu Domova seniorů Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.10.2021 12.10.2021 12:00
Primatábor 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2021 01.11.2021 00:00
Stavební práce - stavba parkoviště pro zaměstnance
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.10.2021 11.10.2021 12:00
Sprchovací křeslo
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 05.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016