Veřejná zakázka: Metodická podpora v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 14631
Systémové číslo: P24V00000816
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0223/00066001/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.05.2024
Nabídku podat do: 11.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Metodická podpora v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Náplní služby je zajištění metodické podpory Objednateli v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Konkrétní náplní díla bude zpracování znaleckých posudků v oboru doprava a stavitelství, realizace auditů bezpečnosti pozemních komunikací, vyhotovení bezpečnostních inspekcí, ale také zpracování
dopravně-inženýrských posouzení. Dále Poskytovatel služby bude na základě své vědomostní báze, resp. dle nově zjištěných poznatků a zkušeností ve výše uvedené oblasti poskytovat Objednateli metodickou podporu formou odborných vyjádření, konzultací či školení jeho zaměstnanců. Tato forma podpory bude současně využívána i v případě potřeby zastupování Objednatele na koordinačních setkání, veřejných projednání a na setkání se zástupci veřejné správy (odbor dopravy, PČR).
Znalecké posudky budou provedeny v souladu s aktuálně platnou legislativou – zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a dále dle vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti. Audity bezpečnosti PK a bezpečnostní inspekce budou provedeny v souladu s aktuálně platnou legislativou – zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dále dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Rozsah těchto dopravně-bezpečnostních posouzení bude v souladu s aktuálním zněním metodik pro provádění auditů bezpečnosti PK a bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací, které jsou vydané Ministerstvem dopravy. Dopravní průzkumy budou realizovány v souladu s aktuálně platným zněním TP 189. Rozbor rizikových interakcí mezi jednotlivými účastníky provozu bude proveden dle aktuálně platné metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů, vydané Ministerstvem dopravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 720 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy