Veřejná zakázka: III/1114 Líšno - svah a část vozovky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13884
Systémové číslo: P24V00000069
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0064/00066001/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.01.2024
Nabídku podat do: 09.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1114 Líšno - svah a část vozovky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu úseku stávající silnice III/1114 včetně zpevnění svahu
opěrnou zdí s rozšířením komunikace v pravotočivé zatáčce z cca 5,2 m na 6,75 m.
Délka opravovaného úseku měří 50m. Současný stav - silnice je v celé předmětné
délce obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. V rámci realizace stavby dojde na vnější straně oblouku k vybudování nové opěrné zdi. Opěrná zeď řeší výškový rozdíl mezi niveletou stávající komunikace a dnem koryta vodoteče. Oprava úseku bude probíhat za úplného vyloučení dopravy, která bude svedena na objízdnou trasu. Součástí stavby je překládka nadzemního vedení včetně sloupů, kterou bude provádět stavební firma určená firmou ČEZ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 613 270 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky