Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/1101 Skalice - kř. II/111
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 04.10.2019 10:00
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi - výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 04.10.2019 10:00
Oprava vjezdových ploch a oprava zdiva oplocení v LABYRINTU - středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2019 24.09.2019 12:00
Celodřevěná pergola se zastřešením
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2019 26.09.2019 12:00
Nákup válcového žehliče
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2019 03.10.2019 09:00
Modernizace školního bytu - 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2019 27.09.2019 12:00
Pobytový lyžařský výukový a výcvikový kurz pro žáky SOŠ a SOU Dubno
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2019 30.09.2019 12:00
Praktická výuka autoškoly skupiny B a T
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2019 03.10.2019 00:00
Nákup PC All in One a kancelářského SW
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2019 30.09.2019 12:00
Rekonstrukce střechy týdenního stacionáře vč. krovů – opakování III
podlimitní Zadáno 16.09.2019 04.10.2019 10:00
Zajištění vzdělávací exkurze
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2019 27.09.2019 10:00
Výběr dodavatele čistících a hygienických prostředků v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2019 27.09.2019 12:00
Oprava učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2019 27.09.2019 12:00
Nákup zahradního traktůrku pro Domov seniorů Uhlířské Janovice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2019 25.09.2019 10:00
Výběr dodavatelské firmy pro zajištění ostrahy areálu SOŠ a SOU Dubno v letech 2020-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2019 27.09.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016