Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VOŠ a SZeŠ Benešov – škola 21. století. – TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 14:45
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Paterovské stráně
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
Zajištění přezutí pneu pro letní a zimní období v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.03.2024 20.03.2024 10:00
III/10142 Žižice – I/16, III/24025 Zvoleněves – Osluchov, III/24019 Podlešín
podlimitní Vyhodnoceno 19.03.2024 30.05.2024 09:00
Dodávka a instalace strukturované kabeláže v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 10.04.2024 10:00
Broušení podlah expozice G2 a G4
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.03.2024 19.03.2024 13:00
II/115 Skřipel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice
podlimitní Vyhodnoceno 19.03.2024 06.05.2024 09:00
Podpora softwarového řešení pro ukládání a údržbu modelů Enterprise Architektury
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 08.04.2024 10:00
II/611 Sadská – Kostelní Lhota
podlimitní Zadáno 19.03.2024 09.04.2024 09:00
III/10122 Mořina - Hlásná Třebaň
podlimitní Zadáno 19.03.2024 26.04.2024 09:00
III/11217 Keblov – odbočka Kačerov a III/1261 Sedmpány – Keblov
podlimitní Zadáno 19.03.2024 12.04.2024 09:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Netřebská slaniska
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 02.04.2024 10:00
Poskytování služeb podpory ICZ e-spis LITE®
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 03.04.2024 10:00
Externí administrace VZ – zajištění kybernetické bezpečnosti II
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 26.03.2024 10:00
Vyznačení trasy CT1, Kouřim – Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 15.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016