Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova technologických center kraje
nadlimitní Zadáno 25.06.2018 05.10.2018 09:30
Úklid SV plochy letiště Milovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 09.07.2018 10:00
„Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji“ – Dodávka vybavení a zprovoznění pracoviště krizového řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 04.07.2018 10:00
Dodávka originálních tonerů pro doplnění skladu kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 02.07.2018 09:00
Zajištění úklidového servisu v objektu Domova seniorů Rudná
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2018 31.07.2018 13:00
Výstavba centrální kotelny
podlimitní Zadáno 20.06.2018 24.07.2018 09:30
VOŠ a SOŠ Březnice – vybavení dílen - opětovné vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 02.07.2018 09:30
III/2595 – konec zástavby Michalovic – skládka TKO, II/259 – most přes Jizeru v Podlázkách – konec zástavby Podlázek, II/610 – I/38 – ul.Revoluční v Debři (ul.Josefodolská)
podlimitní Zadáno 18.06.2018 04.07.2018 12:30
Modernizace stínícího a tepelně izolačního systému ve venkovním a sbírkovém skleníku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2018 18.06.2018 14:00
Generální oprava osvětlení v tělocvičně SOU Beroun-Hlinky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 25.06.2018 12:00
Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – projektová dokumentace, autorský dozor, energetické hodnocení
podlimitní Zadáno 14.06.2018 12.07.2018 10:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – Integrace a upgrade stávajících informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 26.06.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – Technický dozor investora a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 28.06.2018 09:00
III/01215 Květnice – Úvaly, III/33313-hr. Praha-kř. III/0127
podlimitní Zadáno 14.06.2018 02.07.2018 13:00
ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - technický dozor investora a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 09.07.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016