Veřejná zakázka: III/23916 Zlonice, most ev.č. 23916-2 přes Dřínovský potok_PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12195
Systémové číslo: P23V00000811
Evidenční číslo zadavatele: VZ- 143/23
Datum zahájení: 28.04.2023
Nabídku podat do: 24.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/23916 Zlonice, most ev.č. 23916-2 přes Dřínovský potok_PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP); vypracování PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD); vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (1.HPM) a mostního listu (ML) včetně zanesení do systému BMS na akci: „ III/23916 Zlonice, most ev.č. 23916-2 přes Dřínovský potok“.
Součástí akce bude také zajištění veškerých smluv pro přeložení inženýrských sítí (včetně finálních smluv o provedení překládky) a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 025 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky