Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka ICT techniky pro SPŠ a VOŠ Kladno“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 03.06.2019 10:00
Ekonomický účetní software
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 30.05.2019 10:00
Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun Hlinky – Dodávky vybavení
nadlimitní Vyhodnoceno 20.05.2019 24.07.2019 10:00
Oprava podlah v učebnách školy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 31.05.2019 10:00
Nákup ochranných pracovních oděvů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 31.05.2019 12:00
Odizolování budovy školy včetně dílčích prací
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 03.06.2019 12:00
Nákup ICT vybavení
nadlimitní Zadáno 17.05.2019 28.08.2019 10:00
Část 5 Postřikovač
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 31.05.2019 10:00
Školní statek Středočeského kraje – zdokonalení výuky – nákup strojů – středisko Mělník, Poděbrady, Čáslav, Benešov, Rakovník, Lázně Toušeň
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 31.05.2019 10:00
Nábytek do učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 28.05.2019 10:30
Vybavení počítačové učebny GJP
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2019 29.05.2019 10:00
II/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 26.06.2019 10:00
Oprava střechy u objektu v k. ú. Perštejnec
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 29.05.2019 10:00
II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 1. etapa – stavební práce
nadlimitní Zadáno 15.05.2019 24.06.2019 10:00
Oprava střešní krytiny učňovských koupelí v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 30.05.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016