Veřejná zakázka: III/33338 - Chmeliště – Uhlířské Janovice, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14637
Systémové číslo: P24V00000822
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0098/00066001/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-023645
Datum zahájení: 23.05.2024
Nabídku podat do: 26.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33338 - Chmeliště – Uhlířské Janovice, I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu povrchu vozovky silnice III/33338 v úseku v provozním staničení 9,622 – 10,572). Důvodem k provedení opravy je špatný technický stav vozovky a vyjeté podélné koleje, podélné a příčné trhliny. Oprava silnic zahrnuje především frézování stávajícího živičného krytu, sanaci příčných příp. podélných trhlin podkladních vrstev, pokládku nových asfaltových vrstev a rektifikace povrchových znaků, případně obnovou drenážního systému. Součásti stavby je obnova vodorovného dopravního značení.
Srážková voda bude odvedena přes stávající uliční vpusti do stávající kanalizace, případně je svedena z těchto ploch do okolního terénu, kde se vsákne. Dojde i k pročistění stávajících příkopů.
Zemní pláň komunikace bude vyspádována ve sklonu 3% a odvodněna trativody zaústěnými navrtávkou přes stávající uliční vpusti do stávající dešťové kanalizace. Trativody budou tvořeny z trativodních trubek PEHD DN150 obsypaných štěrkodrtí a uložených v rýze vyložené filtrační a separační geotextílií.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 218 229 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy