Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Les u Libeže
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 00:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hostivické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Rekonstrukce kotelny – změna elektrokotelny na kotelnu na spalování štěpky – TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2019 08.03.2019 12:00
Školní statek Středočeského kraje – zdokonalení výuky – nákup strojů – středisko Mělník, Poděbrady, Čáslav, Benešov, Rakovník, Lázně Toušeň
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2019 05.03.2019 10:00
Sportovní soupravy pro výpravu Středočeského kraje na Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 04.03.2019 16:00
Oprava podlahových krytin v suterénu SZeŠ Čáslav
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 28.02.2019 10:00
Vytvoření a obnova hraničních značení v přírodních památkách Stará Jizera, Pařezitý, přírodních rezervacích Lhotecké stráně a Vršky pod Špičákem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 06.03.2019 00:00
Nákup a výměna pneumatik na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 01.03.2019 12:00
Provozování vlečky Skanzen Důl Mayrau
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 05.03.2019 14:00
Odborný kurz - Pozemní komunikace a mosty – technologie údržby a oprav
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 27.02.2019 09:00
Rekonstrukce vchodových dveří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2019 28.02.2019 12:00
ZZS Středočeského kraje - celotělový výukový model - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 08.03.2019 10:00
Správa školní sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2019 01.03.2019 13:00
Nákup laboratorního vybavení v projektu IKAP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.02.2019 15.03.2019 12:00
Nákup licencí formulářového software a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2019 27.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016