Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup přístupových přepínačů a přístupových bodů vč. souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.10.2023 18.10.2023 10:00
Osobní automobil
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.10.2023 18.10.2023 09:00
Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi
podlimitní Vyhodnoceno 17.10.2023 19.01.2024 10:00
Dobudování EPS a PBŘ – rekonstrukce vstupů do objektu DS Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2023 30.10.2023 10:00
Nákup modulu časové razítko v e-spis LITE®
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2023 17.10.2023 14:00
Zpracování PBŘ na budovy pavilon č.1,2 a 3 a budova stravování
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2023 27.10.2023 08:00
Doprava studentů v roce 2023/2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2023 17.10.2023 11:00
Administrace veřejné zakázky Pořízení HW a SW vybavení – Zvýšení kybernetické bezpečnosti významných ISKÚ pro PO zavedením nových technologií (nástrojů)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2023 17.10.2023 09:00
Výměna zábradlí na schodišti v pavilonu č.3
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2023 30.10.2023 00:00
Zabezpečení ochrany školy – kamerový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2023 27.10.2023 09:00
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek do podkrovních místností KSUS
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2023 30.10.2023 10:00
Sprchové lůžko
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2023 16.10.2023 13:00
Dodávka IT vybavení – notebooky, desktop počítače, monitory, NAS a pevné disky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2023 16.10.2023 12:00
Multifunkční pánev včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.10.2023 15.10.2023 13:00
Dodání osciloskopu, generátoru a čítače
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2023 26.10.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016