Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pracovní obuv a oděv pro studenty prvního ročníku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.09.2023 25.09.2023 11:00
Pracovní oděv a obuv pro studenty
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.09.2023 25.09.2023 10:00
Rekonstrukce hospodářské budovy v areálu fary v Dolní Krupé - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.09.2023 25.09.2023 10:00
Školní posilovna GJB
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.09.2023 25.09.2023 10:00
Helmy pro mimořádné události ZZS SK
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2023 06.10.2023 10:00
Obnova osvětlení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.09.2023 22.09.2023 15:30
Vyčištění a impregnace soklu a sousoší na budově KÚSK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.09.2023 22.09.2023 09:00
Zajištění přednemocniční neodkladné péče na výjezdové základně Řevnice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023 02.10.2023 12:00
Digitalizace sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a vybavení digitalizačního pracoviště - dodávka HW a SW
podlimitní Zadáno 21.09.2023 10.10.2023 12:00
Galerie Středočeského kraje – zajištění strážní a bezpečnostní služby
nadlimitní Zadáno 21.09.2023 23.10.2023 10:00
jazykové kurzy AJ A1/A2-A2, B2/C1-C1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.09.2023 21.09.2023 12:00
Modernizace odborných učeben přírodovědných předmětů GJP Poděbrady
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023 12.10.2023 10:00
V+V projekt Čelákovice – geodetické vytýčení ploch a provedení skrývky pro identifikaci ploch s archeologickými situacemi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2023 04.10.2023 12:00
V+V projekt Hořovice – geodetické vytýčení ploch a provedení skrývky pro identifikaci ploch s archeologickými situacemi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2023 04.10.2023 11:00
Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1192/80, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 09.10.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016