Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technická inovace výuky SOŠ a SOU BEROUN - HLINKY - Docházkový systém
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2020 07.08.2020 10:00
Nákup IT techniky II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.07.2020 05.08.2020 11:00
Oprava koupelny v objektu Domova Unhošť
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2020 10.08.2020 10:00
Oprava sociálního zařízení na domově mládeže.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2020 10.09.2020 14:00
Intravenosní kanyly
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2020 04.08.2020 10:00
Laryngeální masky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2020 04.08.2020 10:00
Rouška na popáleniny chladící
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2020 04.08.2020 10:00
Tvarovací dlahy pro rychlou fixaci zlomenin
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2020 04.08.2020 10:00
Dodávka 2 ks Blixer
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2020 06.08.2020 11:00
Hydrofobní ochrana povrchu s antibakteriálním účinkem
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2020 06.08.2020 11:00
Vybavení školy prostředky ICT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2020 17.08.2020 10:00
Oprava podlahy garáží a úprava místnosti SZM ZZS Kolín
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2020 05.08.2020 10:00
ZZS Středočeského kraje - transportní technika pro zajištění přednemocniční neodkladné péče - 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2020 04.08.2020 10:00
Zpracování znaleckého posudku v oboru stavebnictví, dopravní stavby – komunikace III/1064 na hrázi v obci Rabyně – části Nedvězí
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2020 05.08.2020 10:00
Dýchací vaky v sanitních vozech ZZS SČK
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2020 31.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016