Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Středočeského kraje
podlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 11.11.2019 10:00
Zajištění terénních technických a dokumentačních prací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 18.10.2019 10:00
Dodávka sena pro školní hospodářství VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 18.10.2019 11:00
Diagnostický systém Premium vč. diagnostické hlavy Wifi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 17.10.2019 10:00
Minibus – 9 míst (8 + 1), kategorie M1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 17.10.2019 09:00
Restaurování praporu a stuh Cechu obuvníků ve městě Žebráku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 21.10.2019 09:00
II/244 Čečelice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 18.10.2019 10:00
Restaurování kamenných prvků ve vstupní hale (mázhausu) budovy čp. 87
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 21.10.2019 09:00
Propagační předměty na rok 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 22.10.2019 10:00
AV díla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 18.10.2019 10:00
Oprava skladovací rampy
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2019 15.10.2019 10:00
Oprava hydroizolace ploché střechy budovy spojovací krček
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 25.10.2019 11:00
SPŠ Velíšská 116 - rekonstrukce instalací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2019 16.10.2019 08:30
SPŠ Velíšská 116 -výměna oken a dveří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2019 16.10.2019 08:15
Rekonstrukce Dětského centra Chocerady – Technickohospodářský objekt
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2019 24.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016