Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zařízení interiéru vstupních prostor muzea
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2020 23.07.2020 11:00
Oprava kanceláře zástupce ředitele
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2020 23.07.2020 12:00
III/10811 Hřiby - I/12
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2020 04.08.2020 10:00
V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2020 17.07.2020 13:00
Nákup technických plynů 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2020 21.07.2020 12:00
Nákup čtyř elektromechanických dvousloupových zvedáků pro automobily 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2020 21.07.2020 12:00
Výroba a montáž nábytku do objektu domova pro seniory
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 17.07.2020 10:00
Dezinfekce vnitřních prostor KSÚS – 24 středisek Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2020 20.07.2020 10:00
Příprava stravy pro příměstské tábory
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 15.07.2020 11:00
IF 2020 - REKONSTRUKCE POSILOVNY SOŠ A SOU HOŘOVICE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 21.08.2020 12:00
III/1274 Javorník
podlimitní Hodnocení 08.07.2020 24.07.2020 10:00
II/126 kř. II/125 – Trhový Štěpánov
podlimitní Hodnocení 08.07.2020 24.07.2020 10:00
III/11826-Kuní
podlimitní Hodnocení 08.07.2020 27.07.2020 13:00
Sanitní automobily typu B
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2020 11.08.2020 10:00
5524_0_10205_2020_Výměna střešních oken
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 21.08.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016