Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Minartice - 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kersko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zpracování geometrického zaměření ochranného pásma přIrodnI památky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Vytvořeni a obnova hraničních značeni v přÍrodních památkách Pod Veselovem,
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Dodávka softwarového řešení pro ukládání a údržbu modelů Enterprise Architektury včetně souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 25.04.2019 10:00
Technická inovace výuky SOŠ a SOU BEROUN - HLINKY - Stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 07.05.2019 09:00
Ornitologický a dendrologický průzkum v přírodní rezervaci Úpor-Černínovsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 30.04.2019 10:00
Jednorázové elektrody
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 29.04.2019 10:00
Laryngeální masky pro dospělé
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 29.04.2019 10:00
Zpracování plánu péče o zvláště chráněné území PP Stará Jizera
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 30.04.2019 10:00
Pánevní pásy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 29.04.2019 10:00
Poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 15.05.2019 12:00
Dodávka zdravotnického materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 30.04.2019 10:00
Sjezd a parkoviště Velíšská ulice ve Vlašimi
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 23.04.2019 08:00
Hotelové, konferenční a stravovací služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 29.04.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016