Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2022 06.06.2022 08:00
Provedení svářečských kurzů pro žáky SOŠ a SOU Dubno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2022 03.06.2022 11:00
Zajištění dopravy na výměnný pobyt do Srbska
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2022 03.06.2022 11:00
Oprava podlahy učebna 113
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2022 03.06.2022 08:30
Dodávka IT vybavení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2022 01.06.2022 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 13.06.2022 10:00
Rukavice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2022 13.06.2022 10:00
Přístavba krytého sezení, včetně zastřešení vstupu do budovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 20.06.2022 12:00
Renovace dveří a zárubní
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2022 01.06.2022 00:00
Dodávka hygienických, čistících a úklidových prostředků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2022 14.06.2022 12:00
Tablety posádek
nadlimitní Hodnocení 30.05.2022 17.06.2022 10:00
Truhlářské práce do objektů Domova Barbora Kutná Hora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 13:00
Nákup materiálu a zařízení z oblasti IT
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 12:00
Oprava sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2022 30.05.2022 10:00
Silnice III/33810 Podhořany – hr. PK
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2022 20.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016