Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborné učebny pro instalatéry
podlimitní Hodnocení 04.08.2023 30.08.2023 10:00
Ateliér oděvní tvorby
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.08.2023 25.08.2023 12:00
Nákup switchů pro Informační systém Krajského úřadu s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2023 17.08.2023 10:00
Zajištění úklidových prací v objektu Domu seniorů včetně oddělení se zvláštním režimem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2023 21.08.2023 08:00
Celodenní catering pro kongres ZZS SK II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2023 09.08.2023 10:00
Svařovna v SOU Hluboš - OP Dobříš - realizace stavby
podlimitní Vyhodnoceno 03.08.2023 30.08.2023 10:00
Inovace a modernizace praktického vyučování oboru Cukrář - drobné stav.úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2023 23.08.2023 12:00
Nová učebna somatologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2023 07.09.2023 10:00
Výpočetní technika do matematické učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2023 10.08.2023 12:00
Zajištění školení ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy pro zaměstnance Krajského úřadu Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.08.2023 02.08.2023 10:00
Vybavení kanceláří, společných prostor a opravy v Domově seniorů Dobříš
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2023 01.08.2023 10:00
hutní materiál pro ISŠT Benešov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2023 01.08.2023 09:00
DODÁVKA CHLADÍCÍHO BOXU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.07.2023 31.07.2023 23:59
Dodávka náhradních dílů pro autodílnu SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.07.2023 31.07.2023 23:59
“Inovace-vybavení bio-chem laboratoř, ICT a informatika”
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2023 14.08.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016