Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 2 osobních automobilů pro 7 osob
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 21.02.2024 09:00
III/2438 Líbeznice - Hovorčovice - hr. hl. m. Praha (III/2438 Hovorčovice - hr. hl. m. Praha)
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 27.02.2024 10:00
Sportovní soupravy pro výpravu Středočeského kraje na Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2024 19.02.2024 12:00
Inovace počítačových učeben školy
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 26.02.2024 10:00
Výměna oken budovy č.p.40
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2024 22.02.2024 10:00
III/0097 III/0098 - Horňátky - III/24213
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2024 23.02.2024 10:00
III/2752 Kostelní Hlavno - Hlavenec
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2024 26.02.2024 11:00
II/240 a II/101 Přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, archeologický výzkum - kácení dřevin
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.02.2024 19.02.2024 09:00
Junior centrum kybernetické bezpečnosti
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2024 26.03.2024 10:00
Pořízení HW a SW vybavení – Zvýšení kybernetické bezpečnosti významných ISKÚ pro PO zavedením nových technologií (nástrojů)
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2024 08.03.2024 10:00
Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2024 22.04.2024 10:00
Rámcová dohoda: Chytré zastávky - modernizace zastávkového informačního systému na území Středočeského kraje v oblasti telematiky v rámci dotačního nástroje Integrované teritoriální investice
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2024 25.03.2024 13:00
Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 - kácení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2024 12.02.2024 09:00
III/0096 I/9 – Kojetice – II/101 (III/0096 Kojetice, km 0,000 – 0,838)
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2024 07.03.2024 11:00
II/331 Sojovice - Dvorce
podlimitní Hodnocení 31.01.2024 19.02.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016