Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/11437 Bystřice - Nesvačily – TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2021 30.07.2021 11:00
II-201 Zbečno, homogenizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 02.08.2021 11:00
Rámcová smlouva na ochranné pracovní pomůcky
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2021 30.07.2021 10:00
Zajištění zdravotních služeb - prohlídek těl zemřelých na území Středočeského kraje
nadlimitní Příjem nabídek 14.07.2021 16.08.2021 10:00
Výměna stoupaček v budově 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2021 26.07.2021 12:00
Dodání 60 ks elektricky polohovatelná lůžka s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2021 26.07.2021 08:00
Oprava střechy stavby bez č. e./čp. na pozemku p. č. 1448, k. ú. Milovice nad Labem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.07.2021 14.07.2021 11:00
II/101 D1-D7, km 89,777 – km 90,927, Libiš II. Etapa
podlimitní Příjem nabídek 13.07.2021 05.08.2021 10:00
Dramaturgická koncepce a kompletní realizace III. ročníku sound artového festivalu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.07.2021 13.07.2021 13:00
II/101 Okružní křižovatka, Dobřejovice - Herink
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2021 16.08.2021 10:00
Rekonstrukce 2 NP a 3 NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2021 21.07.2021 12:00
Rekonstrukce 2 NP a 3 NP - Stropní zvedací a asistenční systém
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2021 21.07.2021 12:00
Dodávka interaktivní tabule s vybavením
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2021 24.08.2021 12:00
Zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy, travino - bylinné porosty
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.07.2021 28.07.2021 10:00
Vedení finančního a mzdového účetnictví příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2021 03.09.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016