Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO DOMOV IVÁŇ“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 29.04.2019 09:30
„NÁKUP SOUBORU KUCHYŇSKÉHO VYBAVENÍ PRO DOMOV IVÁŇ“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 29.04.2019 09:00
Sada výukových učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 29.04.2019 12:00
Nákup ložního a pacientského prádla pro klienty Domova Unhošť
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 30.04.2019 10:00
Výroba, dodávka a montáž šatních skříní na domov mládeže na VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 30.04.2019 10:00
ICT vybavení pro Střední školu letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 07.05.2019 00:00
Dodávka a montáž dataprojektorů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 03.05.2019 12:00
Stavebně historický průzkum - Synagoga
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 14.05.2019 10:00
Dodávka pohybového trenažéru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 29.04.2019 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Veltrubský luh
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Studánky u Cerhovic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zajištění pastvy v maloplošném zvláště chráněném území Roztocký háj-Tiché údolí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pod Benáteckým vrchem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na Novém rybníce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Mokřiny u Beřovic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016