Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 06.08.2021 10:00
Optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064 – DUSP, PDPS III
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 13.08.2021 10:00
Sběr, svoz a zpracování odpadů
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2021 30.07.2021 16:00
Zpracování webového portálu pro zajištění procesů elektronického podepisování smluv
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2021 20.08.2021 12:00
Oplocení objektu Domov u Anežky Luštěnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 06.08.2021 10:00
Zajištění provozu webových stránek kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 10.08.2021 10:00
Zahradní altán-výroba a montáž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 13.08.2021 10:00
Zajištění úklidových prací v Objektu Domu seniorů Mladá Boleslav a v detašovaném pracovišti
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2021 28.07.2021 15:00
Pořízení techniky na sekání zeleně a údržbu areálu Vrchbělá
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 02.08.2021 10:00
Dodávka vybavení centrálního depozitáře MČK IT technikou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 03.08.2021 15:00
Zpracování projektové dokumentace dle provedené studie a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 04.08.2021 10:00
Soutěž o vytvoření nového loga - značky Regionálního muzea Mělník, p. o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 16.09.2021 16:30
Rámcová smlouva na ochranné pracovní pomůcky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 09.08.2021 08:00
Nákup vybavení pro kamerové systémy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.07.2021 28.07.2021 22:00
Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS SčK
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2021 06.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016