Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednorázové lůžkoviny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 10.12.2021 10:00
„Nákup ICT vybavení pro Obchodní akademii“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 09.12.2021 13:00
„Nákup Interaktivních displejů“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 13.12.2021 10:00
Dodávka 5 000 ks licencí Microsoft® 365 A3 pro školy
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 29.12.2021 10:00
Vybavení učeben
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2021 10.12.2021 09:00
Oprava dlažby před vstupním objektem Ševčinského dolu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2021 29.11.2021 10:00
Studie proveditelnosti včetně vizualizace - Pracoviště PPP SK pro okres Beroun
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2021 13.12.2021 12:00
Nakup ICT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2021 08.12.2021 12:00
Dodávka výukových pomůcek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2021 13.12.2021 10:00
II/245 Čelákovice, obchvat – podrobný GTP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2021 10.12.2021 11:00
Server pro virtualizaci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 09.12.2021 10:00
Systém pro inventarizaci majetku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 09.12.2021 10:00
Vytvoření komplexu slaboproudých laboratoří a modernizace dílen II na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora – výkon TDS a KBOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 13.12.2021 13:00
Oprava povrchu ve vnitřní zahradě, napojení elektro
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 06.12.2021 12:00
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2021 25.11.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016