Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava topných zařízení v objektu odborného výcviku
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 24.11.2020 09:00
Servery a příslušenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2020 20.11.2020 10:00
Nákup počítačů
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2020 23.11.2020 12:00
Úklidové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 16.11.2020 10:00
ICT technika základní škola
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 13.11.2020 00:00
Dodávka kancelářských potřeb s náhradním plněním
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2020 25.11.2020 14:00
Rekonstrukce 3 koupelen v bytovém domě č.p. 220
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 13.11.2020 13:00
„Rámcová dohoda na dodávku ICT pro Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvkovou organizaci“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 13.11.2020 10:00
Modernizace učeben SPŠS Mělník – veřejná zakázka na nákup softwaru pro výuku přírodovědných předmětů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.11.2020 20.11.2020 15:00
„Modernizace učeben SPŠS Mělník – veřejná zakázka na vybavení IT technikou“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2020 11.12.2020 15:00
Nákup digitálních technologií a příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 13.11.2020 10:00
Nákup 10 kusů PC All in One a kancelářského SW_2
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2020 16.11.2020 12:00
Nákup 15 KS notebooků, včetně licencí a instalací operačního systému, 20 ks myší a 10 Ks klávesnic
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2020 13.11.2020 10:00
Nákup nábytku pro Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 12.11.2020 12:00
Virtuální třída
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 15.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016