Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vybavení laboratoří
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2021 12.08.2021 10:00
Výměna protipožárních dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 16.07.2021 10:00
Setkání vedení Středočeského kraje se starosty obcí a měst v roce 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2021 13.07.2021 10:00
Nábytek do kabinetů SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 14.07.2021 10:00
Nákup notebooků 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 22.07.2021 12:00
Oprava střechy U Stadionu 787
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2021 27.07.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Zastřešení objektu a zajištění zdiva severního křídla jádra tvrze v Hradeníně“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2021 22.07.2021 13:00
Stavebně technické posouzení a návrh řešení sanace a hydroizolace objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 23.07.2021 12:00
Začlenění dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
podlimitní Hodnocení 01.07.2021 22.07.2021 10:00
Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem
podlimitní Hodnocení 01.07.2021 26.07.2021 10:00
Oprava kanalizace v areálu SOU Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2021 21.07.2021 12:00
Havárie střechy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2021 30.06.2021 14:00
Oprava – výměna svislého potrubí kanalizace v budově DM – 1 stoupačka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 13.07.2021 12:00
Optimalizace okruhů zimní údržby
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2021 16.07.2021 10:00
Vybudování EPS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2021 20.07.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016