Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení servisu kopírovacích strojů v období 2017 - 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2017 10.08.2017 12:00
Propustky KSÚS Kutná Hora - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.08.2017 09.08.2017 10:00
Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov – dopracování PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2017 08.08.2017 11:00
Digitální technologie - pomůcky pro výuku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.08.2017 07.08.2017 10:00
Rekonstrukce multimediální učebny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.08.2017 07.08.2017 09:00
III/1154 a III/00510 Ořech – oprava krytu vozovky - SD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.08.2017 04.08.2017 10:00
III/33317 Jevany - Vyžlovka
podlimitní Zadáno 01.08.2017 18.08.2017 10:00
I/2 - III/33321 Nučice
podlimitní Zadáno 01.08.2017 21.08.2017 09:00
Oprava zařízení kotelny - předávací stanice tepla v budově
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 15.08.2017 10:00
Opatření pro zajištění bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou - Neodkladné opravy 2017 - JŘBÚ na dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 27.07.2017 31.07.2017 16:00
Oprava Dynamického vážního systému vozidel v Kolíně na silnici č.II/125
podlimitní Zadáno 26.07.2017 09.08.2017 10:00
II/611 Mochov, od kř. s II/245 do kř. s III/2724 – PD, ověření nové technologie
podlimitní Zadáno 24.07.2017 09.08.2017 10:00
Nové hromosvody na budově školy a školní jídelny VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2017 03.08.2017 10:00
Vývoj a zavedení informačního systému pro sledování a vyhodnocování dat o poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji
podlimitní Zadáno 20.07.2017 21.08.2017 09:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – Dodávka vybavení a zprovoznění pracoviště krizového řízení II.etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.07.2017 19.07.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016