Veřejná zakázka: II/125 D1 exit 49 Psáře - Vlašim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7299
Systémové číslo: P20V00001226
Evidenční číslo zadavatele: vz-223/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.08.2020
Nabídku podat do: 21.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/125 D1 exit 49 Psáře - Vlašim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/125 D1 exit 49 Psáře - Vlašim“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem veřejné zakázky je souvislá údržba úseku silnice, spočívající ve srovnání poškozeného obrusu, obnově konstrukčních vrstev technologií recyklace za horka na místě remix s přídavkem ACO 50 kg/m2 podle TP 209, součástí je obnova VDZ v barvě následně v plastu v plastu, zapuštěné dopravní knoflíky, DIO, geodet. zaměření a laboratorních prací. V křiž. II/125 x II/126 kde nelze pro rozměry recyklační soupravy provést recyklaci bude vyměněn podklad a obrusná vrstva.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 628 930 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky