Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení počítačové učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 11.02.2020 08:00
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajský úřad Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 11.02.2020 10:00
Stavebnice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 11.02.2020 11:00
Výukové pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 11.02.2020 11:00
Dodávka učebních pomůcek - opakování
nadlimitní Zadáno 31.01.2020 05.03.2020 10:00
II/126 Kutná Hora, Hrnčířská, sanace kanalizace Š10A – Š30
podlimitní Zadáno 31.01.2020 20.02.2020 09:00
Výměna osvětlení v učebnách školy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 25.02.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP
podlimitní Zadáno 30.01.2020 17.02.2020 10:00
Elektro opravy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 12.02.2020 10:00
II/245 Český Brod, ul. Žitomířská
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 06.02.2020 09:00
III/1016 Strančice – Kunice
podlimitní Zadáno 29.01.2020 14.02.2020 10:00
Rámcová smlouva na revize a opravy elektroinstalace a hromosvodů středisek KSÚS
nadlimitní Zadáno 29.01.2020 05.03.2020 10:00
Rámcová dohoda na nákup mražených výrobků
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2020 11.02.2020 00:00
Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 07.02.2020 10:00
Nákup ICT vybavení - opakování
nadlimitní Zadáno 27.01.2020 17.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016