Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup sestavy čtyř pojízdných zvedáků pro traktory 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 22.06.2020 12:00
Nákup travního traktoru 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 19.06.2020 12:00
II/240 a II/101 přeložka silnice v úseku D7-D8, III. etapa, podrobný GTP
podlimitní Zadáno 08.06.2020 24.07.2020 10:00
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa – D7 MÚK Středokluky – obchvat Kralup nad Vltavou, předběžný GTP
podlimitní Zadáno 08.06.2020 25.06.2020 10:00
Malování vnitřních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 16.06.2020 10:00
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS
nadlimitní Hodnocení 08.06.2020 17.07.2020 10:00
Výměna oken a oprava fasády - ulice Dusíkova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 19.06.2020 12:00
Nákup tabletů a wi-fi infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 11.06.2020 22:00
Obec Postřižín – rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků – ulice Pražská, ulice Máslovická – Aktualizace vyjádření správců sítí, diagnostiky a zatřídění asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 18.06.2020 10:00
II/240, hr. hl.m. Praha-II/101, stavba Černý Vůl, opěrná zeď
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 17.06.2020 10:00
„Zpracování studie proveditelnosti DTM Středočeského kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 15.06.2020 10:00
Multisenzorická místnost
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 12.06.2020 15:00
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné stavby železniční trati v úseku Nepřevázka - Mladá Boleslav město včetně staveb souvisejících, tzv. Bezděčínská spojka
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 12:00
6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné stavby železniční trati v úseku Nepřevázka - Mladá Boleslav město, včetně staveb souvisejících, tzv.Bezděčínská spojka, vč. úplného znění
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 10:00
Zajištění internetové konektivity školy
VZ malého rozsahu Zrušeno 03.06.2020 11.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016