Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Myčka černého nádobí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 26.06.2020 12:00
Výměna oken v hale 3 a 4
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 12.06.2020 23:59
Výměna 2 kusů výtahů v areálu školy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 16.06.2020 10:00
II/229 Rakovník, obchvat část B1, hydrogeologický monitoring
podlimitní Zadáno 02.06.2020 01.07.2020 10:00
Rekonstrukce - modernizace 30 sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 14:00
Realizace stavebních prací „Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov (opakování II)“
podlimitní Zadáno 01.06.2020 29.07.2020 10:00
Pořízení a instalace klimatizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 10:00
Nákup pečící pánve do školní kuchyně SPŠS Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 15.06.2020 10:00
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP-Modernizace obvodového pláště hlavní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 10.06.2020 12:00
Výroba a nákup propagačních předmětů s logem Středočeského kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 10.06.2020 10:00
Dodávka počítačů do učebny informatiky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 12.06.2020 12:00
Výměna oken v budově č.p.33 Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 05.06.2020 10:00
Instalace svislé zdvihací plošiny v chráněném bydlení Cerhenice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 08.06.2020 13:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 08.06.2020 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – Půdní vestavba učeben budovy SZŠ a VOŠ zdr. Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 15.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016