Veřejná zakázka: III/12133 Chválov propustek a silnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7298
Systémové číslo: P20V00001225
Evidenční číslo zadavatele: vz-421/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.08.2020
Nabídku podat do: 16.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12133 Chválov propustek a silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
stávající propust bude odstraněn a nahrazen novým. Nepředpokládá se kácení dřevin, budou pouze odstraněny nálety z koryta a v místě úpravy silničních příkopů. Poloha propustku je dána křížením silnice III/12133 s potokem Slabá. Nový propust je navržen jako ocelová flexibilní konstrukce o vnitřním průměru 1,82 m osazena na podkladní vrstvu z hutněného ŠP a po obou stranách obsypaná nenamrzavým materiálem a hutněna po vrstvách max. 150 mm, aby nedošlo k porušení geometrie konstrukce propustku. Délka přemostěni je 1,82 m, délka konstrukce propustku je 15,91 m, šikmost pravá 85 gradů. V délce 60,0 m je navržena i kompletní rekonstrukce všech vrstev vozovky a rozšíření na kategorii S 6,5 s napojením na stávající výhybnu.

V místě stavby je nadzemní vedeni elektronických komunikaci CETIN Česka telekomunikační infrastruktura a.s., které je v kolizi s rozšiřovanou časti silnice. Bude provedena přeložka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 574 913 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky