Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba centrální kotelny
podlimitní Zadáno 20.06.2018 24.07.2018 09:30
VOŠ a SOŠ Březnice – vybavení dílen - opětovné vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 02.07.2018 09:30
III/2595 – konec zástavby Michalovic – skládka TKO, II/259 – most přes Jizeru v Podlázkách – konec zástavby Podlázek, II/610 – I/38 – ul.Revoluční v Debři (ul.Josefodolská)
podlimitní Zadáno 18.06.2018 04.07.2018 12:30
Modernizace stínícího a tepelně izolačního systému ve venkovním a sbírkovém skleníku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2018 18.06.2018 14:00
Generální oprava osvětlení v tělocvičně SOU Beroun-Hlinky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 25.06.2018 12:00
Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – projektová dokumentace, autorský dozor, energetické hodnocení
podlimitní Zadáno 14.06.2018 12.07.2018 10:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – Integrace a upgrade stávajících informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 26.06.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – Technický dozor investora a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 28.06.2018 09:00
III/01215 Květnice – Úvaly, III/33313-hr. Praha-kř. III/0127
podlimitní Zadáno 14.06.2018 02.07.2018 13:00
ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - technický dozor investora a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 09.07.2018 09:00
Konektivita Střední zemědělské školy v Čáslavi
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 25.06.2018 10:00
Vybavení dílen Střední zemědělské školy v Čáslavi
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 10.07.2018 10:00
Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav – Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 27.06.2018 09:00
Malířské a lakýrnické práce v budově KÚ 2018-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 25.06.2018 10:00
III/3273 Hlízov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.06.2018 13.06.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016