Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
V+V Zápy - technicko-personální zajištění dokumentačních prací - úsek 4
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 27.08.2020 14:00
V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 4
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 27.08.2020 14:15
III/11515 Dolní Roblín, skalní řícení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 25.08.2020 11:00
Ochranné zdravotní pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2020 24.08.2020 10:00
Částečná demolice a odstranění prvků krovu hospodářské budovy - ZUŠ Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 12:00
II/272, II/610 Benátky nad Jizerou - úprava křižovatky Na Burse
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020 20.08.2020 11:00
Vertikální plošina - dodávka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020 25.08.2020 11:00
Tři studie proveditelnosti na výstavbu školní tělocvičny GJB Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2020 04.09.2020 10:00
Rekonstrukce střechy na bytovém domě č. p . 147 a č. p. 148 v Ledcích
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2020 31.08.2020 14:00
Rámcová smlouva k zajištění komplexních technických softwarových služeb včetně dodávek hardware a software
nadlimitní Zadáno 11.08.2020 08.09.2020 10:00
Líza a Lojzík na návštěvě u Zdeňky Braunerové
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 21.08.2020 12:00
III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice
podlimitní Zadáno 07.08.2020 28.08.2020 10:00
Dodávka přístrojů a nářadí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 21.08.2020 10:00
Oprava střechy garáží techniky na středisku KSUS Žandov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 14.08.2020 11:00
Pořízení automobilu pro přepravu osob – 9 míst
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 20.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016