Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup materiálu a příslušenství na svařování, svařovací techniky 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 28.05.2021 12:00
Celková oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 28.05.2021 23:59
Oprava plochých střech
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 08.06.2021 10:00
Nákup ručního nářadí, nástrojů, spotřebního materiálu do dílen, elektrického nářadí a ochranných prostředků 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 28.05.2021 12:00
Odborná praxe a výuka jezdectví
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 28.05.2021 10:00
Zajištění provozu a servisu meteostanic
nadlimitní Zadáno 18.05.2021 22.06.2021 10:00
Zakázkové šití pracovních oděvů 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 27.05.2021 12:00
Vybavení jazykové laboratoře
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2021 01.06.2021 13:00
Vybavení strojní laboratoře
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2021 31.05.2021 13:00
II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa
podlimitní Zadáno 14.05.2021 01.06.2021 10:00
Stavební úpravy v 3.NP Střediska praktického vyučování – vestavba šaten, Husova 22, Poděbrady
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2021 07.06.2021 09:30
Letní tábor taneční soustředění ZK Lentilky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2021 13.05.2021 00:00
Oprava havarijního stavu střechy dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 09:00
Oprava koupelny místnost č. 246 v Domově Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 21.05.2021 09:00
Výměna hlavní jednotky telefonní ústředny do objektu Domova Barbora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016