Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky screeningových POC antigenních testů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 29.04.2021 10:00
Adaptéry pro kapnometr EMMA
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 29.04.2021 10:00
Dodávka osobních ochranných prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 29.04.2021 10:00
Nákup vybavení dílny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 07.05.2021 10:00
Servisní služby IT technologie - správa stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 29.04.2021 11:00
III/00311 Čestlice, oprava mostu ev.č. 00311-1 - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 05.05.2021 11:00
Nákup jednorázových nitrilových rukavic
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 27.04.2021 10:00
III/00519 Úhonice-Rudná-SD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 29.04.2021 10:00
Nákup učebních pomůcek pro žáky SZeŠ a SOŠ Poděbrady 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 03.05.2021 10:00
Zajištění péče o kriticky ohrožený druh Koniklec otevřený – k.ú. Líšnice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 30.04.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hradiště - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2021 30.04.2021 10:00
Opakované dodávky výpočetní a kancelářské techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 23.04.2021 13:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP - EPC I KUSK a EPC I Nemocnice Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 26.04.2021 10:00
Bezpečnostní inspekce křižovaky silnic III/2421xIII/2411
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2021 14.04.2021 21:00
Nákup ICT vybavení “ – VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
podlimitní Zadáno 14.04.2021 20.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016