Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kovové skříně pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 07.02.2020 14:00
Zabezpečovací systém domu pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 05.02.2020 10:00
"II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa" - stavební práce
nadlimitní Zadáno 24.01.2020 27.04.2020 10:00
III/00719 a III/10145 Bouchalka, úprava křižovatky – SD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 06.02.2020 10:00
Zpracování znaleckého posudku v oboru stavebnictví, dopravní stavby – komunikace II/201 Zbečno
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 04.02.2020 10:00
Strategické poradenství a zastupování zájmů při EU
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 29.01.2020 10:00
"Rámcová dohoda na nákup drogistického zboží pro Domov seniorů Jankov"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 04.02.2020 10:00
„Dodávka notebooků pro SPŠ a VOŠ Kladno“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 03.02.2020 10:00
III/23631 Kladno, průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 29.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na nákup masa
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2020 04.02.2020 00:00
ICT vybavení pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2020 29.01.2020 10:00
Regenerace a obnova alejí ve správě KSÚS Středočeského kraje „REVITALIZACE ZELENĚ CESTMISTROVSTVÍ ZÁSMUKY A BEROUN“
podlimitní Zadáno 16.01.2020 05.02.2020 10:00
Zakrytí a následné odstranění a likvidace nepovolených reklamních zařízení provozovaných na silničním pozemku nebo v silničním ochranném pásmu silnic I. třídy ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 27.01.2020 10:00
III/12519 Kácov, most ev.č. 12519-1
podlimitní Zadáno 16.01.2020 21.02.2020 10:00
Dodávka hutního materiálu do SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 27.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016