Veřejná zakázka: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10411
Systémové číslo: P22V00001027
Evidenční číslo zadavatele: VZ-381/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-027771
Datum zahájení: 15.07.2022
Nabídku podat do: 14.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této akce je propojení silnice II/272 a III/27212. Stavba se nachází jižně od dálnice D10 mezi silnicemi II/272 a III/27212, hlavní trasa se napojuje na stávající křižovatkovou větev v místě styku odbočovacího a připojovacího pruhu dálnice D10 a tímto mění polohu stávající křižovatkové větve mezi dálnicí D10 a silnicí II/272. Křižovatková obousměrná větev křižovatky se napojuje na II/272 v místě, které se nachází 70 m dále od města. Nová hlavní trasa kříží silnici II/272 cca 140 m jižně od mostu přes dálnici D10. V tomto místě křížení vznikne nová okružní křižovatka, na kterou budou napojeny komunikace II/272, III/27212, větev dálnice D10 a příjezdová komunikace k čerpací stanici. Trasa dále kopíruje stávající terén za předpokladu dalšího možného napojení ze stávajících polí hospodářskými sjezdy. Hlavní trasa se dále napojuje na silnici III/27212 v km 0,557. Místo křížení obou silnic bylo optimalizováno přeložením napojení silnice III/27212 do polohy kolmé na nově budovanou novou trasu. Hlavní trasa plynule navazuje na stávající stav silnice III/27212 a celková délka hlavní trasy je 687,52 m. Umístění stavby vychází ze schválené změny ÚPD Benátek nad Jizerou.
Propojení bude převážně využívat tranzitní doprava, která bude směřovat na veřejnou skládku a do prostoru průmyslové zóny Benátek nad Jizerou. Vybudováním spojky se významně odlehčí doposud značně zatěžované části města od tranzitní i osobní dopravy, která od dálnice D10 využívala tuto část města. Dojde ke zklidnění komunikace procházející obytnou částí města, kde neustále dochází k zatěžování obyvatel exhalacemi a nadměrným hlukem z těžké nákladní dopravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 132 538 362 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky