Veřejná zakázka: Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení V jednání
Probíhá jednání, další dodavatelé se již nemohou účastnit.
DBID: 13068
Systémové číslo: P23V00001682
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-040104
Datum zahájení: 07.09.2023
Žádost o účast podat do: 23.10.2023 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 05.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 5
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií dále jen služby) pro objekty ve vlastnictví Středočeského kraje.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Pro zadání VZ bylo zvoleno jednací řízení s uveřejněním (dále jen „JŘSU“).
  Důvodem pro použití JŘSU v nadlimitním režimu je důvod dle § 60 odst. 1 písm. c) ZZVZ, jelikož se jedná o veřejnou zakázku a plnění, která je zcela komplexního a celkově složitého charakteru – typickým rysem EPC projektů (akcí) je totiž skutečnost, že úspor lze dosáhnout pomocí technicky odlišných řešení, resp. odlišně strukturovaného portfolia služeb. Právě s ohledem na tato odlišná technická řešení nelze předem plně specifikovat požadavky zadavatele na technické provedení, které budou dodavatelé navrhovat samostatně.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 209 710 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor řízení dotačních projektů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy