Veřejná zakázka: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a „III/1025 Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11876
Systémové číslo: P23V00000494
Evidenční číslo zadavatele: VZ-604/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-010692
Datum zahájení: 17.03.2023
Nabídku podat do: 20.07.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a „III/1025 Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
část 1:
Jedná se rekonstrukci povrchu stávající komunikace III/0042. ZU stavby se nachází v prostoru
GK Líšnice a končí v napojení na sjezd mimoúrovňové křižovatky na D4 (Exit 14). Dále viz PDPS.
Nutná koordinace se stavební akcí: Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice.
Dále nutná koordinace akce tak, že bude umožněn provoz areálu pana Laboutky.
V průběhu realizace bude zajištěn přístup do objektů tak, aby byla zajištěna výroba, dovoz materiálu a odvoz zboží, a nebyl zastaven ani omezen provoz areálu. Případné škody budou spoluvlastníkovi nahrazeny. Veškeré zprávy a informace budou předány výhradně písemnou formou.
část 2:
Stavba leží v katastrálních územích Jíloviště, Klínec, Líšnice. Stavba řeší rekonstrukci silnice III/1025 v úseku od křižovatky se silnicí III/11512 u podjezdu pod dálnicí D4 včetně křižovatky, ke křižovatce se silnicí III/0042 v obci Klínec a dále je součástí stavby rekonstrukce silnice III/0042 až ke golfovému areálu v Líšnici. Předmětem stavby je jednak rekonstrukce silnic III/1025 a III/0042 ve výše uvedeném rozsahu a dále úprava křižovatek silnic III/11512-III/1025 a III/1025-III/0042. Stavba bude převážně probíhat v prostorách stávajících komunikací. Zejména v místě nové průsečné křižovatky a podél silnice III/0042 mimo obec Klínec však dojde k záboru sousedních pozemků využívaných pro zemědělskou činnost. Rekonstrukcí budou vyvolány přeložky inženýrských sítí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 113 702 024 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy