Veřejná zakázka: Část 1: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11877
Jedná se o část veřejné zakázky: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a „III/1025 Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

Stručný popis předmětu:
Jedná se rekonstrukci povrchu stávající komunikace III/0042. ZU stavby se nachází v prostoru
GK Líšnice a končí v napojení na sjezd mimoúrovňové křižovatky na D4 (Exit 14). Dále viz PDPS.
Nutná koordinace se stavební akcí: Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice.
Dále nutná koordinace akce tak, že bude umožněn provoz areálu pana Laboutky.
V průběhu realizace bude zajištěn přístup do objektů tak, aby byla zajištěna výroba, dovoz materiálu a odvoz zboží, a nebyl zastaven ani omezen provoz areálu. Případné škody budou spoluvlastníkovi nahrazeny. Veškeré zprávy a informace budou předány výhradně písemnou formou.


Předpokládaná hodnota

  • 53 489 735 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Středočeský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky