Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a „III/1025 Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: část 1:
Jedná se rekonstrukci povrchu stávající komunikace III/0042. ZU stavby se nachází v prostoru
GK Líšnice a končí v napojení na sjezd mimoúrovňové křižovatky na D4 (Exit 14). Dále viz PDPS.
Nutná koordinace se stavební akcí: Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice.
Dále nutná koordinace akce tak, že bude umožněn provoz areálu pana Laboutky.
V průběhu realizace bude zajištěn přístup do objektů tak, aby byla zajištěna výroba, dovoz materiálu a odvoz zboží, a nebyl zastaven ani omezen provoz areálu. Případné škody budou spoluvlastníkovi nahrazeny. Veškeré zprávy a informace budou předány výhradně písemnou formou.
část 2:
Stavba leží v katastrálních územích Jíloviště, Klínec, Líšnice. Stavba řeší rekonstrukci silnice III/1025 v úseku od křižovatky se silnicí III/11512 u podjezdu pod dálnicí D4 včetně křižovatky, ke křižovatce se silnicí III/0042 v obci Klínec a dále je součástí stavby rekonstrukce silnice III/0042 až ke golfovému areálu v Líšnici. Předmětem stavby je jednak rekonstrukce silnic III/1025 a III/0042 ve výše uvedeném rozsahu a dále úprava křižovatek silnic III/11512-III/1025 a III/1025-III/0042. Stavba bude převážně probíhat v prostorách stávajících komunikací. Zejména v místě nové průsečné křižovatky a podél silnice III/0042 mimo obec Klínec však dojde k záboru sousedních pozemků využívaných pro zemědělskou činnost. Rekonstrukcí budou vyvolány přeložky inženýrských sítí.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Lukáš Balog
email: lukas.balog@ksus.cz
tel: 778 531 990
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.04.2023 09:00
Datum zahájení: 17.03.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: