Veřejná zakázka: Část 2: III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11878
Jedná se o část veřejné zakázky: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a „III/1025 Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice

Stručný popis předmětu:
Stavba leží v katastrálních územích Jíloviště, Klínec, Líšnice. Stavba řeší rekonstrukci silnice III/1025 v úseku od křižovatky se silnicí III/11512 u podjezdu pod dálnicí D4 včetně křižovatky, ke křižovatce se silnicí III/0042 v obci Klínec a dále je součástí stavby rekonstrukce silnice III/0042 až ke golfovému areálu v Líšnici. Předmětem stavby je jednak rekonstrukce silnic III/1025 a III/0042 ve výše uvedeném rozsahu a dále úprava křižovatek silnic III/11512-III/1025 a III/1025-III/0042. Stavba bude převážně probíhat v prostorách stávajících komunikací. Zejména v místě nové průsečné křižovatky a podél silnice III/0042 mimo obec Klínec však dojde k záboru sousedních pozemků využívaných pro zemědělskou činnost. Rekonstrukcí budou vyvolány přeložky inženýrských sítí.


Předpokládaná hodnota

  • 60 212 289 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Středočeský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky