Smlouva: VOŠ a SZeŠ Benešov – škola 21. století. – TDS a koordinátor BOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3072
Datum uzavření smlouvy: 13.05.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 280 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 338 800,00
Zadávací řízení: VOŠ a SZeŠ Benešov – škola 21. století. – TDS a koordinátor BOZP

Název (předmět)

VOŠ a SZeŠ Benešov – škola 21. století. – TDS a koordinátor BOZP

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP – investora (dále jen také TDS) pro zadavatele, v rámci realizace stavby rekonstrukce budovy v rámci projektu „VOŠ a SZeŠ Benešov – škola 21. století“. Předpokládaná hodnota investičních nákladů rekonstrukce budovy činí 21mil. Kč bez DPH. Předpokládaná doba vykonání služeb TDS a koordinátora činností BOZP je při realizaci stavebních prací cca 10 měsíců. Přesný termín realizace bude znám až po výběru dodavatele stavby. Místem plnění je areál Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov.

Zadavatel

  • Úřední název: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
  • IČO: 61664651
  • Poštovní adresa:
    Mendelova 131
    256 01 Benešov

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy