Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava trhlin oblast Kladno 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.06.2017 05.06.2017 09:00
III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici, 2. etapa
podlimitní Zadáno 01.06.2017 21.06.2017 09:00
II/236 Kačice, ověření nové technologie
podlimitní Zadáno 01.06.2017 23.06.2017 10:00
Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. v obci Úholičky – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 10.07.2017 10:00
Komunikační propojení MÚK Jeneč – Dobrovíz - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2017 26.05.2017 10:00
Komárov lávka III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekostrukci mostu ev.č. 11713-1 - TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2017 24.05.2017 10:00
Most 00518 – 0 – oprava havarijního poškození – TDI – 2. etapa opravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2017 24.05.2017 09:00
Opatření pro zajištění průjezdnosti a bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou – Neodkladné opravy 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2017 19.05.2017 09:00
II/110 Sázava, most ev.č. 110-008 přes řeku Sázavu v městě Sázava - DÚR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2017 17.05.2017 09:00
II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2017 17.05.2017 09:00
Křižovatka II/110 x III/1103h, Benešov - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
Vyhotovení geometrického plánu k.ú. Rakovník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1_PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2017 10.05.2017 10:00
Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. Úholičky v obci Úholičky – II. etapa výstavby - SD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2017 09.05.2017 10:00
Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Středočeského kraje s ohledem na ekonomickou efektivnost a způsob financování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2017 09.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016