Veřejná zakázka: III/3289 Sány, most 3289-1 přes D11 – Havarijní oprava poruchy zemního tělesa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7020
Systémové číslo: P20V00000947
Evidenční číslo zadavatele: vz-298/20
Datum zahájení: 26.06.2020
Nabídku podat do: 09.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3289 Sány, most 3289-1 přes D11 – Havarijní oprava poruchy zemního tělesa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odstranění havarijní poruchy zemního násypového tělesa kolem opěr mostu. Podkladem pro realizační dokumentaci (RDS) je Geotechnický průzkum poruchy, Návrh technického řešení opravy, Soupis prací a archivní dokumentace v příloze této žádosti. Součástí plnění zhotovitele je také návrh, projednání a realizace DIO, zhotovení RDS, provedení ochrany stávajících inženýrských sítí během provádění prací (CETIN) a úprava definitivního dopravního značení.

Tato stavba musí být koordinována se stavbou „Výměna dilatačních závěrů a lokální sanace na mostech ev.č. 3289-1 přes D11 u Sán a ev.č. 336-010 přes Sázavu v Horce nad Sázavou – Buda“ => Výměna dilatací na mostě 3289-1 bude bezprostředně navazovat na práce uchazeče a dopravní opatření musí navazovat na tuto akci bez přerušení. Zhotovitelem této koordinované stavby je společnost SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 962 373 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy