Veřejná zakázka: BESIP – III/2792 Koryta, úprava křižovatky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6996
Systémové číslo: P20V00000923
Evidenční číslo zadavatele: VZ-347/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.06.2020
Nabídku podat do: 24.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BESIP – III/2792 Koryta, úprava křižovatky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „BESIP – III/2792 Koryta, úprava křižovatky“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce křižovatky silnic III/2792 a III/27917 v obci Koryta. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna obrusné vrstvy v tl. 5 cm, stavba nových ostrůvků (z polovegetační dlažby, jež umožní jak přejíždění, tak odvodnění místa), zřízení vodorovného dopravního značení a revize stávajícího svislého dle nového stavu. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 854 715 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky