Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Trhliny oblast BN 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.10.2017 19.10.2017 10:00
BESIP-zvýšení bečnosti, PD - III/11614 Srbsko – svodidla - zvýšení bezpečnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.10.2017 19.10.2017 09:00
III/20113 Všetaty, optimalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.10.2017 19.10.2017 09:00
II/331 - Ostrá
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.10.2017 19.10.2017 09:00
II/114 Radouš - Bezdědice, optimalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.10.2017 18.10.2017 09:00
II/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2017 16.10.2017 10:00
Vyčištění ležaté kanalizace, čištění a likvidace odpadu z retenční jímky v areálu CSM Mělník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2017 16.10.2017 10:00
III/11416 Hostomice – Lštěň, optimalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2017 13.10.2017 10:00
III/11416 Hostomice – Lštěň, optimalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2017 13.10.2017 10:00
III/2458 - Kozovazy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2017 13.10.2017 10:00
II/113, III/1136, III/1138 Tismice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2017 13.10.2017 09:00
III/10125 Nučice, optimalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2017 12.10.2017 10:00
III/11517, III/11518 Zadní Třebáň, optimalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2017 12.10.2017 10:00
III/11810 a III/11811 Lhota u Příbramě - Optimalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2017 12.10.2017 09:00
III/0382 – konec zástavby Debře – Josefův Důl
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2017 25.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016