Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace


Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Směrnice o provádění změn závazků Směrnice KSÚS SK o provádění změn závazku aktualizovaná dle novelizace zákona o zadávání veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. Dokument PDF R-Sm-36 Směrnice o provádění změn závazků.pdf 408.01 KB
Směrnice o provádění změn závazků - Přílohy č. 1-7 Přílohy č. 1-7 Dokument MS Excel Přílohy ke Směrnici ZBV listy 1 - 7.xlsx 97.52 KB
Směrnice R-Sm-42 k nakládání s odpady Směrnice R-Sm-42 k nakládání s odpady stanovující dodavatelům povinnost recyklovat odpad v souladu s platnou a účinnou legislativou a Plánem odpadového hospodářství ČR. Dokument PDF R-Sm-42_Směrnice k nakládání s odpady_.pdf 213.69 KB
Směrnice R-Sm-42 k nakládání s odpady Příloha č. 1 Dokument MS Excel Průvodka odpadu_vzor.xlsx 14.00 KB
Směrnice R-Sm-16 - Postup při prodeji nepotřebného majetku a zásob Postup při prodeji nepotřebného majetku a zásob Dokument PDF R-Sm-16 Postup při prodeji nepotřebných zásob-verze 4.0.pdf 211.20 KB
Směrnice R-Sm-16 - Postup při prodeji nepotřebného majetku a zásob Přílohy 1-8 Archiv ZIP R-Sm-16-přílohy.zip 4.19 MB