Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2017 14.02.2017 10:00
II/174 Tochovice, most ev.č. 174-003-PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2017 14.02.2017 10:00
III/3287, Velký Osek – most ev.č. 3287-1 - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2017 14.02.2017 09:00
III/32926 Veleliby, most ev.č. 32926-6 - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2017 13.02.2017 10:00
III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2017 13.02.2017 10:00
III/00712 Brandýsek, most ev. č. 00712-4 přes D7_PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2017 13.02.2017 00:00
III/0107, Radonice, most ev.č. 0107-1 u obce Radonice - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2017 06.02.2017 09:00
III/2405 Statenice, most ev. č. 2405-1 přes potok - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2017 06.02.2017 09:00
III/27612, Husí Lhota, most ev. č. 27612-1 přes meliorační sběrač – PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2017 06.02.2017 09:00
Nákup 9 ks nová osobní vozidla
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.02.2017 02.02.2017 09:00
Trhliny oblast Benešov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.02.2017 01.02.2017 09:00
III/33736 KAMENNÉ MOSTY, MOST ev.č. 33736-1
podlimitní Zadáno 25.01.2017 15.02.2017 10:00
Parkovací systém na parkoviště Vrchbělá
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 17.02.2017 10:00
III/3241 Vrbice - Podmoky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.01.2017 20.01.2017 10:00
II/116 Nižbor, protihluková úprava obrusné vrstvy vozovky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.01.2017 20.01.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016