Veřejná zakázka: III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7003
Systémové číslo: P20V00000930
Evidenční číslo zadavatele: vz-325/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.06.2020
Nabídku podat do: 07.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je rekonstrukce nevyhovujícího mostního objektu. U obou opěr i mezilehlých pilířů jsou patrny závady způsobené zejména průsaky dilatačními sparami (hloubková degradace betonu, separace sanačních vrstev od pokladu)U mezilehlých pilířů jsou pak na bocích obou patek trhliny, které jsou patrné způsobeny radiálními silami pod vrubovými klouby. Na nosné konstrukci jsou hojné průsaky, které způsobují následnou degradaci betonu.
Původní mostní konstrukce o třech polích tvoření ŽB roštem v 1. a 3. poli a přesypaným obloukem v 2. poli bude nahrazena novým mostním objektem o třech polích tvořeném v 1. a 3. poli T nosníky a v 2. poli třemi ocelovými nosníky spojených spřahující deskou. Podpěry budou založeny na stávajících základech, které budou zesíleny mikropiloty.

SO 202 – Provizorní lávka přes řeku Jizeru
Provizorní lávky bude povodní straně mostu, délka konstrukce bude cca 75 metrů, šířka průchozího prostoru na lávce minimálně 1,5 metru, zábradlí minimálně 1,1 metru. Spodní hrana konstrukce bude umístěna nad úrovní hladiny Q100 – 235 m n. m. V korytě řeky nesmí být umístěny žádné provizorní podpěry.

SO 501 Provizorní přeložka kabelu CETIN
Kabel je veden v římse stávajícího mostu. Bude vyjmut a dočasně zavěšen na konstrukce provizorní lávky. Při provádění říms na nové nosné konstrukci bude kabel umístěn do dělené chráničky v římse.

Přeložka není předmětem dokumentace a CETIN si přeložení zajistí sám.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 787 373 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky