Veřejná zakázka: II/114 Dobříš – Sanatorium a Nový Knín - Sudovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7018
Systémové číslo: P20V00000945
Evidenční číslo zadavatele: vz-417/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.06.2020
Nabídku podat do: 20.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/114 Dobříš – Sanatorium a Nový Knín - Sudovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/114 Dobříš – Sanatorium a Nový Knín - Sudovice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).
II/114 Dobříš – Sanatorium
Čištění krajnic od nánosů včetně odvozu na skládku ,Frézování asfaltového krytu vozovky do hloubky 5 cm a to v celém úseku, sanace konstrukčních vrstev v propadlých místech vozovky. vyrovnávka propadlých míst ACo 11+, očištění zametením, pokládka ACO 11+ v tl. 50mm včetně spojovacího postřiku.Výšková úprava kanalizačních vpustí. Proříznutí příčných a podélných spar a jejich zalití. Oprava se bude provádět po polovinách.VDZ – vodící proužky šíře 12,5 cm – zřízení včetně předznačení, přechody pro chodce v plastu,šipky v křižovatce . Dále bude projednáno dopravní opatření včetně realizace (DIO + DIR).
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.


II/114 Nový Knín - Sudovice
Čištění krajnic včetně odvozu na skládku ,Frézování asfaltového krytu vozovky do hloubky 5 cm , sanace některých porušených míst do hloubky 35 cm, vyrovnávka ACO 11+ v tl. 30 mm , včetně spojovacího postřiku, provedení očištění zametením, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm, proříznutí podélných a příčných spar a jejich zalití .VDZ – vodící proužky šíře 12,5 cm – zřízení včetně předznačení.A zpevnění krajnic z recyklátu v šíři 250 mm. K celkové ploše je počítaná i úpravou vjezdů na lesní a polní komunikaci. Dále bude projednáno dopravní opatření včetně realizace (DIO + DIR).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 292 986 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy