Veřejná zakázka: III/12550 a II/335 Červené Pečky - Zbraslavice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7047
Systémové číslo: P20V00000974
Evidenční číslo zadavatele: vz-437/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2020
Nabídku podat do: 29.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12550 a II/335 Červené Pečky - Zbraslavice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/12550 a II/335 Červené Pečky - Zbraslavice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmět plnění veřejné zakázky spočívá v opravě silnic III/12550 a II/335 při použití následujících technologií:
Fréza s vyrovnávkou a výměnou obrusné vrstvy, v průtazích obcemi a výspravou poruch, vyrovnávkou, a s následným položením mikrokoberce s výztužnými vlákny. Součástí jsou dále úprava krajnic, čištění příkopů, osazení nových směrových sloupků, VDZ a DIO.

Návrh DIO bude proveden s důrazem na maximální propustnost dopravy, pokud je to možné a dovolí to šířkové poměry komunikace, bude zachován alespoň jeden jízdní pruh. Dopravní značení objížďky se navrhne podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, TP 65, TP 66 a TP 100. Zhotovitel bude provádět stavební práce na více pracovních místech současně, pro maximální urychlení doby výstavby.
Práce na dané zakázce budou prováděny min. od 07:00 do 19:00 hod., včetně víkendů a svátků s cílem minimalizovat dobu DIO.
Požadujeme, aby zhotovitel pro realizaci této zakázky disponoval obalovnou, vlastnil ji nebo ji měl smluvně zajištěnu. Obalovna musí být schopna vyrobit směsi ACO11+,11S s přísadou maximálně 30% typu vinylového polymeru =PVB včetně zkoušek typu.
Obalovna musí být uvedena na http://www.pjpk.cz/asfaltove-smesi-obalovny/. Zkoušky typu doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy do 15dnů od výzvy k doložení.
Součástí závěrečné zprávy o kvalitě bude geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
Vyfrézovaná směs z obou komunikací bude řešena odkupem zhotoviteli.
Oprava průtahů obcí SO 101 u obou komunikací bude spočívat v odfrézování degradované vrstvy, výšková úprava inženýrských znaků, spojovací postřik, vyrovnávka ACO 11 prům. tl. 40mm a pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11+ 11S tl. 50mm s přísadou maximálně 30% typu vinylového polymeru =PVB. Bude provedeno čištění krajnic a obnově VDZ, barva a po odvětrání plast.

Oprava extravilánů silnice III/12550 a II/335 – jedná se o extravilány tohoto celého úseku, kde bude provedeno odfrézování, sanace poruch a vyrovnávka ACO 11, pokládka mikrokoberce. Při vlastní realizaci stanoví TDI, dle aktuálního stavu poškození úseky s použitím technologie dvouvrstvého mikrokoberce frakce kameniva 0/5+0/5 s rozptýlenou výstuží z umělohmotných vláken a jednovrstvého mikrokoberce frakce 0/5 s rozptýlenou výstuží z umělohmotných vláken. Součástí je seřezání krajnic, čištění příkopů a krajnic, osazení nových směrových sloupků, vodorovné dopravní značení, realizace a provedení DIO pro staveniště SO 102.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 018 150 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy