Veřejná zakázka: Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7348
Systémové číslo: P20V00001275
Evidenční číslo zadavatele: vz-529/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-031513
Datum zahájení: 08.09.2020
Nabídku podat do: 28.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce křižovatky silnic II/608, II/522 a MK v obci Postřižín – okružní křižovatka, rekonstrukce a výstavba místních komunikací v obci Postřižín. Jedná se o přestavbu stávající pětiramenné, velmi rozsáhlé, nepřehledné a tudíž nebezpečné křižovatky na křižovatku okružní pětiramennou a přilehlou stykovou křižovatku. Stavba je navržena ze standardních materiálů a výrobků užívaných pro pozemní komunikace. To zajistí její snadnou opravitelnost. Odvodnění je řešeno v maximální možné míře povrchově pro snížení náročnosti údržby. Pro návrh konstrukce vozovky byly z mapových podkladů ČHMÚ a ČSN 73 6114 přibližně určeny průměrná roční teplota vzduchu (8-9oC), průměrné roční srážky (500-600mm) a index mrazu (400oC.den). Zemní těleso je navrženo dle ČSN 73 6133, vozovka dle TP 170. Při výstavbě je třeba dodržet platné normy pro stavbu vozovek, zejména ČSN EN 13108, ČSN 736126, TP 208, silniční těleso dle ČSN 73 6133. Uliční vpusti je třeba dodat s třídou zatížení min. D400. Vpusti budou vybaveny kalovým košem pro zachycení hrubých nečistot a integrovanou prefa zápachovou uzávěrkou z důvodu napojení na jednotnou kanalizaci, uloženy na betonové lože tl. 15 cm, skruže z betonu min. C30/37 XF4. Vozovky a plochy jsou dimenzovány dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. Na stavbě je třeba dosáhnout modulu přetvárnosti zemní pláně alespoň E def2 > 45 MPa, resp. 30 MPa pro chodníky a toto prokázat statickou zatěžovací zkouškou

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 855 841 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky