Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/3275 Starý Kolín - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.09.2017 13.09.2017 10:00
III/3377 Kutná Hora, ul. Kremnická
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 10:00
BESIP – III/24635 Chramostek, svodidla
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2017 06.09.2017 10:00
Okružní křižovatka Mariánovice – západ, oplocení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.09.2017 06.09.2017 09:00
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II.etapa, doplňkový geotechnický průzkum
podlimitní Zadáno 05.09.2017 11.10.2017 10:00
II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti – studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2017 05.09.2017 14:00
II/508 Mirošovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 22.09.2017 10:00
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. Etapa - Obchvat Kralupy nad Vltavou - D8 MÚK Úžice, předběžný geotechnický průzkum
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2017 04.09.2017 10:00
Kontroly a revize plynového zařízení, Odborná prohlídka kotelny, Kontroly spalinových cest, Kontrola kotlů na pevná paliva dle zákona o ovzduší, Proškolení s administrací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2017 04.09.2017 10:00
Revize hasicích přístrojů a hydrantů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2017 04.09.2017 10:00
III/33324 Krymlov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.09.2017 01.09.2017 10:00
III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, II. etapa - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2017 25.08.2017 10:00
III/11311 Štíhlice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 01.09.2017 10:00
III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, II. etapa
podlimitní Zadáno 22.08.2017 20.09.2017 13:00
II/610 Benátky n/J, most ev. č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km – 24,853 km - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2017 22.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016